Mesafeli Satış Sözleşmesi
SATIŞ SÖZLEŞMESİ

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 1 - TARAFLAR

 1.1 SATICI

 Ünvanı:  İzmir Tıp Kitabevi Kırt. Büro Malz. San ve Tic. Ltd. Şti.

 Adresi: 868 Sokak No:10/2 Bornova / İZMİR

 Telefon: 232 374 55 27 – 232 342 83 61 – 232 374 16 24

 e-posta: [email protected]

1.2 ALICI

 Adı, Soyadı, Ünvan, Adres bilgileriniz sipariş aşamasında belirteceğiniz biçimiyle kabul edilecektir.

 MADDE 2 - KONU

 İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişin fatura detayında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli satış faturasında belirtildiği gibidir. Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi İrsaliye/ İrsaliyeli Fatura / Fatura üzerinde belirtildiği gibidir.

 MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 4.1 - ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.İzmirtip.com.tr ’ den kredi kartı (VISA, MasterCard) veya banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Satıcının bir (1) sonraki işgünü saat 16:00'a kadar havalesi yapılmayan siparişleri iptal etme hakkı saklıdır. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı veya havalenin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.

 4.2 - Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için ALICI’NIN yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ve internet sitesinde ön bilgilerle açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 4.4 – İzmir Tıp Kitabevi Ltd. Şti. tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dâhil TL olarak ifade edilmiştir. Kargo ücreti ise ALICI’ YA ait olup, KDV oranları ; kitap için %8, dergiler için %1, müzik, video, bilgisayar, elektronik ürünleri ile kargo için %18'dir. Söz konusu oranlardaki değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihte aynen uygulanacaktır.

 4.5 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 4.6 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı veya onaylı nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 4.7 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya kullanılabilir ve eksiksiz halde göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI'ya aittir.

 4.8 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.

 4.9 – www.İzmirtip.com.tr’ de satışta bulunan ürünlere ilişkin stok durumları tedarikçi firmaların stoklarında güncellemelere rağmen, elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünlerin gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda müşteri telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. Müşterinin talebine göre sipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, ödeme banka havalesi ile yapılmışsa müşterinin belirttiği bir banka hesabına geri havale edilir.

 4.10 - Sitemizden verilen siparişler ürün sayfasında belirtilen teslim süresi içinde kargoya teslim edilir. Teslim süresi ibaresinde belirtilen günler, çalışma günüdür.

4.11 - Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı, geçici bir aksaklık olmadığı sürece son kullanıcılar için MNG Kargo ile yapılacaktır. İzmir Tıp Kitabevi Ltd. Şti. kargo şirketini herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

 4.12 - Paket teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden, teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Daha sonra, tutanak 232 / 374 55 27 no'lu faksa gönderilmeli ve durum [email protected] adresine bir e-posta aracılığıyla bildirilmelidir. İzmir Tıp Kitabevi Ltd. Şti. sipariş ile ilgili çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda sorunun çözümünü sağlayacaktır.

 4.13 – Ürünlerde kullanım hatasına bağlı oluşan hasarlar,  garanti kapsamında değildir.

 4.14 - İşbu sözleşme alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan ve [email protected] adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

 4.15- İade veya değişikliği istenen ürünler ayrı bir paket/ koli içerisinde konularak, kargoda hasar görmeyecek şekilde geri gönderilmelidir. Ürünlerin orijinal kolileri üzerinde meydana gelebilecek hasar ve üzerlerine yapıştırılan kargo vs etiketleri, ürünlerin orijinalliğini ve dolayısıyla yeniden satılabilirliğini bozduğu için, iade veya değişimleri mümkün olamayacaktır.

 MADDE 5 - CAYMA

 5.1- ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kutu/paket içeriğinin eksilmemesi ve ürünün yeniden satılabilir halde olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan EFT kesintisi, kargo gideri ve sair masraflar SATICI'ya aittir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Kopyalanarak orijinalliğini kaybeden (CD, DVD, plak vs gibi) veya hijyenik faktörler nedeniyle risk taşıyan ürünlerin (kulaklık vs. gibi) iade ve değişimleri orijinal ambalajları açıldığı takdirde gerçekleştirilememektedir. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 - Her türlü yazılım ve programlar

 - DVD, VCD, CD ve oyunlar

 - Vücut ile temas etmesi sebebiyle hijyenik nedenlerden dolayı her türlü kulaklık

 - Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri

 - Kitap, Dergi

MADDE 7- SATICININ CAYMA HAKKI

SATICI, herhangi bir neden göstermeksizin, yarım ya da tam gerçekleştirilmiş siparişi iptal etme, değiştirme, kabul etmeme ve gönderilmiş ürünleri iade isteme hakkını saklı tutar.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
Satıcı: İZMİR TIP KİTABEVİ LTD. ŞTİ.